Vergoedingen

Voor oefentherapie Mensendieck is meestal geen verwijsbrief van de huisarts of specialist nodig. De behandeling wordt vergoed door de zorgverzekeraars vanuit de aanvullende verzekering. De dekking van uw aanvullende verzekering bepaald dus het aantal behandelingen of het bedrag dat u vergoed krijgt. Dit gaat niet ten kosten van uw eigen risico

Om het aantal behandelingen dat vergoed wordt te controleren, kunt u uw polis nakijken of naar de website: Independer

Wanneer u de afspraak niet 24 uur van te voren heeft afgezegd kan deze in rekening worden gebracht.

Indien nodig kan de behandeling bij uw thuis plaats vinden, hier heeft u wel een verwijzing van de huisarts voor nodig.

Deze tarievenlijst geldt voor cliënten die geen aanvullende verzekering hebben afgesloten en voor de tegenwoordige restitutiepolissen (voorheen de particuliere verzekering), tenzij andere tarieven met uw verzekeraar zijn overeen gekomen.