Links

Facebook
Oefentherapie Mensendieck heeft ook een facebookpagina

Slaapoefentherapie
op deze pagina vind u meer informatie over de Slaapoefentherapie

Fysiomeer
Voor meer informatie over de praktijk waar ik werk: Fysiomeer

Beroepsgroep VvOCM
Voor meer informatie over Mensendieck verwijs ik naar onze Beroepsgroep

Klachtenregeling
Indien u klachten heeft over de therapeut of de behandeling bespreek die dan met uw therapeut. Indien u dan nog niet tevreden bent, dan kunt u uw klacht indienen bij het Klachtenloket paramedici. Zij zijn onafhaneklijke partij waartoe cliënten zich kunnen wenden.

Vergoedingen
Op deze website kunt u uw vergoeding bekijken: Independer

Zwangertotaal
Binnenkort zal er ook gestart worden met Zwangertotaal lessen. Voor meer informatie kun je terrecht bij Zwangertotaal

Fysiotherapie Zomer
Wilt u oncologische revalidatie training, dry-needling of een sportmassage dan kunt u bij mijn collega Marieke Zomer terecht.